Prvky veřejného prostoru
Univerzity Pardubice
Univerzita Pardubice nás oslovila se záměrem umístit do prostoru areálu univerzity zastoupení jednotlivých fakult ve formě mobiliáře. Navrhli jsme pro každou fakultu dřevěné pobytové rámy. Rámy oživují veřejný prostor, přináší místo pro setkání, identifikaci s vlastní fakultou nebo prostor pro skupinové fotografie po promoci. Zároveň jsou  orientačním prvkem při pohybu v univerzitním areálu.
Před Dopravní fakultou jsme navíc navrhli pohyblivá lehátka, která můžou studenti volně posouvat dle vlastní potřeby. Lehátka je možno spojovat různými způsoby mezi sebou nebo kotvit ke květníkům se stromy, kam se na noc zamykají. Vzniká tak živý veřejný prostor, který vyzývá k užívání a ke kreativitě.
Místo: Pardubice
Fáze: realizace
Rok: 2023
Foto: Petr Moschner
DIALOG
Rám zastupující Fakultu filozofickou pracuje s dvěma protilehlými lavicemi, které symbolizují rozhovor, dialog.
GRAF
Kovové sloupky v perspektivě rámu symbolizujícím Fakultu ekonomicko - správní jsou inspirované grafy.
1950
Na rámu se při čelním pohledu zjeví nápis 1950, rok založení první chemické fakulty, nejstarší fakulty Univerzity Pardubice.
Předprostor Dopravní fakulty Jana Pernera
Před Dopravní fakultou jsme navrhli pohyblivá lehátka, která můžou studenti volně posouvat dle vlastní potřeby. Lehátka je možno spojovat různými způsoby mezi sebou nebo kotvit ke květníkům se stromy, kam se na noc zamykají. Vzniká tak živý veřejný prostor, který vyzývá k užívání a ke kreativitě

další projekty

Nahoru