Víceúčelový dům Hlásná Třebáň
Tři archetypální figury, dva dvory. Otevření malebných výhledů na Berounskou krajinu. 
Do současné struktury zasahujeme s respektem k tradici vesnického prostředí. Geometrie objemů je jednoduchá, kontextuální. Navazujeme na urbanistický charakter stavení a definujeme veřejné prostory s intimní atmosférou. Naznačujeme osu propojující celý areál - osu jež je zároveň cestou skrze různé atmosféry.
Obecní úřad jasně vymezuje uliční linii a vtahuje pohyb k těžišti dějů do nádvoří. Nádvoří reprezentuje formální část. Je odstíněno od rušné ulice Karlštejnská. Koncentruje pohyb, podněcuje komunitní interakce.
Společenský sál strategicky umístěn jako sala terrena propojuje dvůr s lipovou alejí. Volně přelévá pohyb z exteriéru do interiéru a mezi oběma dvory. Je centrem společenského života. Umožňuje široké spektrum využití - funguje samostatně, i jako součást obecního úřadu.
Hasičská zbrojnice areál uzavírá. Garáže jsou situované tak, aby jejich provoz neomezoval děje ve zbytku areálu.
Vnímáme potenciál pro nové centrum obce - těžiště. Orientací do západního, dosud nezastavěného území, vytváříme možnost reagovat.
Místo: Hlásná Třebáň
Fáze: soutěž, ocenění poroty - odměna
Rok: 2021
1. Hodnoty
Zachování a podpora zdravého růstu pěti vzrostlých líp na pozemku.
Otevření výhledů na berounskou krajinu.
2. Hmoty
Rozdělení provozu do tří hlavních částí. Obecní úřad - víceúčelový sál - hasiči.
Každý zastoupený tradiční hmotou domu.
3. Dvory
Nový střed obce. Dva dvory propojené objektem víceúčelového sálu.
Okolní hmoty je cloní od rušné ulice. Otevřená strana hledí na berounskou krajinu. 
4. Prostupnost
Cesty zpřístupňující funkce úřadu každodenním uživatelům.
Přímé propojení ulice se vstupem do úřadu, víceúčelového sálu či uličkou až ke dvoru před hasičskou stanicí.
úřední hodiny
velký sál - využití spolky
využití veřejného prostoru a sálu na obecní slavnost

další projekty

Nahoru