Povodí Vltavy
areál provozního střediska Strakonice
Voda, dřevo.
Dva zásadní elementy pro návrh zázemí pracovníků správy povodí.
Jestliže využíváme vlastností vodních toků, měli bychom se zamyslet nad vzájemnou součinností. Co řeka nabízí, navracíme zpět domem pro vodu.
Dům je padlým kmenem, který byl dříve dopravován po řece. Je vodící linií a dějištěm sžívajícím se s krajinou a vegetací. Nezávisle stojí na břehu řeky a lávkou jí podává pomocnou ruku. Stává se důstojnou pozemní součástí vodního toku a jejího krajinného okolí.​​​​​​​
Umisťujeme dřevostavbu citlivě do krajiny, pracujeme s výhledy na řeku, splynutím s přírodou.
Zelené terasy, společně s květníky zabudovými do římsy domu, objekt začleňují do zeleného břehu řeky. Propojení s valem pomocí lávky naznačuje nesmazatelnou vazbu instituce.
Navrhujeme zachovat jezírko při severní straně objektu a využít ho jako součást krajinného řešení pozemku. Zrcadlení travin a stromů v klidné vodní hladině navozuje klidnou atmosféru moderní a odpovědné instituce.
Místo: Strakonice
Fáze: soutěž
Rok: 2023
Nové sídlo Povodí Vltavy představuje v minimální hmotě základní ideály udržitelného stavitelství. Stavba se vyjadřuje k aktuálním výzvám ekologické výstavby a přináší konkrétní odpovědi pro dané prostředí a provoz.
Je důstojnou vizitkou firmy založené na inovativnímu využívání nejnovějších technologií k dosažení šetrného přístupu k životnímu prostředí
Budoucí uživatelé potřebují dva oddělené objekty, které ale fungují dohromady, s rozsáhlými venkovními plochami pro techniku, která ale nebude ohrožovat návštěvníky.
Z těchto důvodů je pozemek rozdělen na dvě části - západní část věnovanou technice a východní věnovanou kancelářím. Hmota uprostřed funguje jako místo jejich spojení.
Tato jednoduchá úvaha, a pozemek s jasně dominujícím jedním rozměrem, definovaly objekt připomínající kmen spadlého stromu natahujícího se k řece.

další projekty

Nahoru