bytový dům dvě řady
Klidná ulice v centru města s prolukou, která narušuje její strukturu. Kompaktnost přilehlé zástavby a její živé partery nás přivedly na myšlenku dvou řad.
První z nich, uliční, doplňuje městskou třídu, navazuje obchodním parterem a poskytuje zázemí pro bytové jednotky.
Druhá, schovaná, je zázemím pro soukromé rodinné domy - řadovky.
V kontextu města tak vzniká uliční bytový dům, za kterým je v zahradě usazena intimnější bytová typologie. Uliční dům je zároveň vstupní portálem, kterým se otevírá komunitní zahrada se vstupy do řadového domu.
Zahrada propojuje oba domy v jeden celek a navrací významnost zeleného vnitrobloku uvnitř města.
 
Místo: Žďár nad Sázavou
Fáze: soutěž, 2. místo
Rok: 2021
Fasáda jako modulový prvek s lodžiemi vychází z dispozic objektu a je moderním přispěním k architektuře městské třídy.
Prefabrikované betonové dílce kontrastují s dřevěnými rámy oken. Pevnost a křehkost.
Řadovky s vlastní soukromou zahradou.
Vstup do rodinných domů ve vnitrobloku.  Zahrada odstíněná uličním blokem.
pohled z ulice
pohled z vnitrobloku
půdorys 1NP
půdorys 3NP
řez příčný
pracovní model

další projekty

Nahoru