obecní úřad v Hovorčovicích
Pod kostelem, nad rybníkem, vedle návsi, u cesty. V místě, kde se setkávají dominanty s potenciály obce, exponovaném bodě a nároží, které svým umístěním vyzývá k vytvoření sídla obce, nalézáme prostor pro ukotvení a interpretaci místních dějů. Dějů definujících samosprávu, ale také obyvatele, zvyky a tradice.
Dvě nenápadně propojené hmoty uzavírají uliční linii a utvářejí otevřenou náruč se zády nové návsi. Správa a společenství, velká a malá, archetypální a atypická.
Vymezením hmot a hierarchizací veřejného prostoru vytváříme plynulý přechod ze zklidněných částí obce do nově vzniklého koncentrovaného místa, které definujeme.
Instituce, která je navržena v místě původního tvarosloví se citlivě otevírá do Staré i Nové návsi pohledovou osou, která se váže k místním hodnotám. Osa tak zpřístupňuje a navádí do pomyslného centra obce, těžiště.
Místo: Hovorčovice
Fáze: soutěž
Rok: 2020

další projekty

Nahoru