Ulice Přívozní
Hlavním cílem koncepční studie ulice Přívozní je vytvoření přívětivé městské ulice, která do budoucna bude tvořit významný spojovací prvek mezi Ortenovým náměstím, novým parkem na břehu Vltavy (park U Vody při ulici Varhulíkové) a ZŠ Jana Vodňanského na Praze 7. Očekává se zvýšená frekvence pěších a bezmotorové dopravy.
Navrhujeme uliční profil s maximalizací chodníkové plochy. Doplňujeme stávající stromořadí po celé délce ulice Přívozní. Navazujeme pásem podélného parkování, ochrannými cyklistickými pruhy a obousměrnou silnicí.
Místo: Praha 7, Holešovice
Fáze: studie
Rok: 2022
Zadavatel: MČ Praha 7
Dopravní řešení: Ing. Jan Fiala


celková situace
Při křížovatce Přívozní a Jankovcova doplňujeme přechod s nezbytným ostrůvkem. Optimalizováním profilu ulice vzniká rozšířené nároží s dominantním stromem, které vytváří nový pobytový prostor.
současný stav
navrhovaný stav
Rozšířený chodníkový prostor
Chodník dělíme na 2 pásma - kontinuální pás ze světlé pražské mozaiky “pepř a sůl” a pás se stromořadím, s veřejným osvětlením, mobiliářem. Mezi rabátky navrhujeme inverzní tmavý vzor pražské mozaiky “pepř a sůl”.  Kontinuální pás přerušují vjezdy do objektů z velkoformátové řezané dlažby a místo pro přecházení z tmavé pražské mozaiky. 
Navržený mobiliář přednostně umísťujeme do pásu stromořadí. Navrhujeme nové veřejné osvětlení, stojany na kola na nároží ulic a v předprostoru objektu fitness.
současný stav
navrhovaný stav
Stromořadí
Studie zachovává původní stromořadí taxonu Lípy velkolisté (Tilia platyphyllos) a lípy srdčité (Tilia cordata) velikosti L. Přirozeně na něj navazuje stromořadí lípy velkolisté a lípy řapíkaté (Tilia platyphyllos, Tilia ´Petiolaris´).
současný stav
navrhovaný stav

další projekty

Nahoru