Navrhujeme prostory.
Zhmotňujeme myšlenky. 
Tvoříme atmosféru.

Studio COSMO
je architektonický ateliér vedený architekty Terezou Kabelkovou a Jiřím Kabelkou.
V každé fázi projektu myslíme na klienta a naplnění jeho potřeb za přispění našich zkušeností a vědomostí. Jsme klientovi partnerem ve všech fázích projektu - od výběru správného pozemku po kolaudaci.
Věříme, že každý projekt si zaslouží silný příběh. V úvodní fázi se soustředíme na nosný koncept, respekt k okolí a především naplnění snu klienta. Úzká spolupráce s klientem je pro nás klíčová. 
V dalších fázích projektu dbáme na naplňování vize do nejmenšího detailu, hlídáme kvalitní realizaci za přispění stálého týmu našich spolupracujících specialistů.
Zpracováváme architektonické studie, dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení a realizační dokumentace. Součástí standardu generálního projektanta jsou také inženýrské činnosti a zajišťování autorského dozoru během realizace stavby.
Ing. arch. Jiří Kabelka
kabelka@studiocosmo.cz
spoluzakladatel, jednatel
studoval na FA ČVUT a TU Delf, NL
Ing. arch. Tereza Kabelková
tereza@studiocosmo.cz
spoluzakladatelka
autorizovaná architektka ČKA 04956​​​​​​​​​​​​​​ 
studovala na FA ČVUT a TU Eindhoven, NL
Young Architect Award 2017,
cena Nadace Josefa Hlávky​​​​​​​​​​​​​​
Ing. arch. Petr Moschner
moschner@studiocosmo.cz
Ing. arch. Kristýna Vaňková
vankova@studiocosmo.cz
Bc. Justýna Kaislerová
kaislerova@studiocosmo.cz
Ing. arch. Dominik Cvrček
cvrcek@studiocosmo.cz
Bývalí spolupracovníci:

Tomáš Cirmaciu, Petr Remeš, Viktor Kákoš, Marie Kubátová
Nahoru