Památník politickým vězňům
Navrhli jsme památník politickým vězňům v Ostrově nad Ohří - ve městě, které je úzce spjato se smutnou historií jáchymovských uranových dolů a nedobrovolnou prací politických vězňů v 50. letech. 
Základní kámen památníku jsme položili 18. 11. 2019.
reflexe
příběhu sochaře
příběhu politických vězňů
příběhu uranových dolů
zločinů komunismu
opomíjení společností
Památníkem je sloup – periskop, který vnitřní soustavou zrcadel odráží sochu na střeše vedlejšího Domu kultury. Reflektuje tak neznámý příběh sochaře Jaroslava Šlezingera, autora sochy, která je z tohoto místa pro chodce neviditelná. Je skrytá stejně jako historie jáchymovských uranových dolů pro dnešní společnost. Každý z nás musí odhalit příběh sám – pohledem do kukátka periskopu, které ODKRÝVÁ SKRYTÝ PŘÍBEH.
Památník leží na diagonální cestě parkem. Ta minimalistickým způsobem – postupnou proměnou dlažby – vypráví příběh politických vězňů od ztráty svobody, přes věznění, až po návrat do „svobody“ v totalitní společnosti. Vymezuje se vůči ortogonálnímu systému cest v Ostrově, značí tak cestu vězňů, kteří „nezapadli do systému“. Je mírně zahloubena do terénu, podporuje tím příběh ztráty svobody a zároveň zvyšuje koncentraci chodce. Periskop je umístěn na osu cesty, neschovává se. 
Jaroslav Šlezinger byl sochařem odsouzeným do vězení na 25 let komunistickým režimem. Důvodem byla nejspíš podpora Lidové strany, sám se v dopise vyjádřil, že příčina jeho zatčení mu není jasná. Z Jihlavské věznice byl převezen do tábora Vykmanov L, kde probíhalo drcení vyfárané uranové rudy. Vězni zde během práce bez ochranných pomůcek vdechovali najemno rozdrcený radioaktivní prach. 
Jaroslavu Šlezingerovi bylo přislíbeno propuštění za vytvoření budovatelského trojsoší do čela Mírového náměstí v Ostrově. Bohužel nikdy propuštěn nebyl a po dokončení díla zemřel na rakovinu plic.
Socha vytvořená za takto absurdních podmínek zde doteď majestátně stojí na střeše Domu kultury uprostřed města nad zraky kolemjdoucích lidí, lemována nebem a okolními horami. Příběh tohoto konkrétního politického vězně symbolicky stojí za mnoha příběhy bezpráví. Rozhodli jsme se trojsoší i s příběhem Jaroslava Šlezingera přenést dolů mezi lidi, do veřejného prostoru, aby nebylo jen tichým pamětníkem, ale aktivní součástí města.
Místo: Ostrov nad Ohří
Fáze: studie
Rok: 2019
vizualizace
fotografie modelu

další projekty

Nahoru