pokora dialogu
Dominikánské náměstí v Brně, prostor se dvěma výraznými symboly. 
Instituce magistrátu a klášteru.
Nový vodní prvek navrhujeme v reakci na oba pohledy. Reflektujeme historii, avšak vyjadřujeme se k součastnosti.
Ve společnosti, kde má každý hlas, ale nenaslouchá, vytváříme prostor pro pokorný dialog.​​​​​​​
Akt pokory.
Akt sundání botou, obnažení, rovnocennosti s partnerem. Jemný dotek vody, očista.
Akt dialogu.
Akt spojení, pohled do očí, naslouchání i vyprávění.
Pokora dialogu.
Místo: Dominikánské náměstí, Brno
Fáze: soutěž
Rok: 2021
Neochota naslouchat a vést upřímný rovnostranný rozhovor.
Lhostejnost a uspěchané tempo společnosti nás přivádí na myšlenku vytvoření prostoru symbolizujícího upřímný dialog. Prostoru, do kterého lidé vstupují bez předsudků vůči druhému. V rozptýlené zpevněné ploše Dominikánského náměstí vymezujeme prostor pro aktivní děje. Kruhová platforma vyrůstá ze svažité plochy náměstí a je jeho součástí, aniž by byla na vrcholu jeho hierarchie. Pokorně. Stejně jako sv. Dominik při svých poutích bosý šířil vědomosti všem lidem bez ohledu na jejich původ.
Vyzutí botou a vstoupení do vodní hladiny je symbolem aktu pokory. Vodní mlha
po obvodu kruhu je závojem vytvářejícím intimitu. Archetypální židle umístěné naproti sobě pak svým postavením přímo vybízí k otevřenému dialogu. Skromné symboly vytvářející velkorysý prostor pro nové příležitosti.
Dílo měnící se v denní a roční dobu v závislosti na aktivních dějích.
Vodní prvek v těžišti náměstí není pouze jeho okrasou, je aktivním hráčem. Hráčem vyvolávajícím myšlenky a participaci, začleňujícím se do veřejného prostranství. Kruhová platforma, vymezená mezi čtyřmi platany, nestojí zády k žádné uliční frontě. Cesta k ní je ze všech stran náměstí rovnocenná a centralizující. Jestliže skromnost myšlenky vytváří prostor pro sebereflexi a množství prožitků, pak se nejedná o pouze pragmatický vodní prvek.
Prvek neposkytuje jen ochlazení zpevněných částí v letních měsících, ale je tvárný. Vytváří platformu pro děje ve veřejném prostoru, nabízí zážitek, vyvolává otázky k zamyšlení. V různou denní dobu je pak využitelný na hru, divadlo a odpočinek.
V časech, kdy není napojen na vodní okruh, je pódiem pro veřejné aktivity. Taneční parketem, Vánočním Marketem.

další projekty

Nahoru