Východoslovenská galéria
Zadáním pro tvorbu architektury stále expozice Východoslovenské galerie byla mimojiné divadelní hra Antona Jasusche - Komédia ducha. Samotný autor se ve své tvorbě zabývá sebezničujícími tendencemi lidstva a my jsme se rozhodli toto téma reflektovat očima současného člověka.
Konzum, nadbytek, nadspotřeba, zavalení zbytečnými věcmi. Ekologická krize lidstva. Výběrem hlavního stavebního materiálu reflektujeme vše zmíněné. Tato reflexe bude viditelná skrze celou expozici. Vybíráme recyklovaný materiál, který je nový, viditelně jiný, zajímavý, vyvolává přemýšlení a přitom je krásný.​​​​​​​
Recyklované plastové desky.
Plastový odpad je přetaven na vysoce odolné stavební desky. Ze zbytečného odpadu se stává hlavní stavební kámen expozice. Odpad tak dostává nový život, poukazuje na koloběh života i věcí.

Místo: Košice
Fáze: 1. místo v architektonické soutěži
Rok: 2022
Zadavatel: Východoslovenská galéria


Modulární systém
Navrhujeme modulární řadu víceúčelového expozičního mobiliáře. Všechny nové prvky v prostoru galerie jsou vyrobeny z recyklovaných plastových desek, zároveň jsou mobilní a variabilně využitelné. Jsou přizpůsobitelné kurátorskému záměru, umožňují s výstavou pracovat v čase a obměňovat ji.
Tvarovost je minimalistická, kvádry společené se svou jemnou zrnitostí připomínají kamenné bloky.
Bloky lze využít pro výstavu děl nebo odpočinek návštěvníků, lze je využít i v jiných prostorech VSG a propojit tak viditelně instituci se stálou expozicí.
Vztah k domu
Jaké hodnoty přináší dům, ve kterém VSG sídlí? V čem je tento dům jedinečný, zapamatovatelný, jak může pomoci tvořit tvář instituce? Silně vnímáme roli venkovního atria, srdce domu, kolem kterého se rozprostírají vnitřní prostory. V současné době je toto srdce v expozici potlačeno, architektura interieru s ním nijak nepracuje, naopak se tváří, že je univerzálním prostorem bez tváře.
Navrhujeme odhalit všechna okna zakrytá SDK konstrukcí a dům tak očistit. Přiznat jeho koncepci, nelhat a neschovávat se.
Prostor poté přizpůsobíme potřebám galerie. Nová neutrální litá podlaha, čistý bílý prostor a vložené hmoty dělící nepřiměřeně dlouhou výstavní místnost. Modulární stěny z recyklovaných desek slouží také k zastínění oken pro potřeby vnímání děl.
Pracujeme s přirozeným světlem a průhledy do atria v místě odpočinku návštěvníků, přiznaná okna v expozici stíníme průsvitnou deskou s UV filtrem. V expozici je tak čitelný rytmus oken, avšak zachován prostor pro výstavu děl.
Zapojení komunity
Každý svým aktem může přispět k tvorbě stále expozice VSG. Pozveme k akci všechny skupiny, vytvoříme happening, vytvoříme prostor pro vlastní přičinění.
Navrhujeme uspořádat sběr plastového odpadu od obyvatel Košic a návštěvníků galerie. Plastový odpad sbírat na viditelném místě v galerii, vizualizovat tak nadbytek a odpad, který všichni tvoříme. Všichni se také můžeme účastnit jeho manifestace a uvědomit si svoji roli.
Sesbíraný odpad se poté nechá zpracovat na desky, které jsou základním stavebním materiálem expozice.
Vznikne tak participativní happening, který ještě před samotnou realizací pomůže prohloubit vztah k instituci a stále expozici.

další projekty

Nahoru