pocta Jiřině Haukové
a Jindřichu Chalupeckému
Umění objevuje skutečnost, vytváří skutečnost, odhaluje skutečnost, ten svět, v němž žijeme, a nás, kteří žijeme. Neboť nejen tématem, ale smyslem a záměrem umění není nic než každodenní, úděsné a slavné drama člověka a skutečnosti: drama záhady čelící zázraku.
Jindřich Chalupecký: Svět, v němž žijeme

Prostoto dobře známých věcí, jaké to nové kouzlo máš.
Jiřina Hauková: báseň Zákoutí
Fáze: soutěž, 3. místo
Rok: 2020
Kruh rámující běžnou realitu parku.
Hrající si děti, zpěv ptáků, kus cesty, lavička, lampa.
Pódium pro každodenní drama člověka a skutečnosti.
Svěží stín stromu ve vyprahlém létě, nahé větvoví v zimě.
Myšlenky Chalupeckého a Haukové jemně vepsány do hrany intervence i do prostoru parku.
Jindřich Chalupecký a Jiřina Hauková byly osobnosti spojené nejen manželstvím, ale i láskou k umění. Poctění jejich osobností vnímáme jako tvorbu pozitivního odkazu. Vnímáme ho jako intervenci, která nejen připomene silné myšlenky obou manželů, ale zároveň bude aktivní součástí veřejného prostoru.
Základním motivem návrhu je každodenní život, městská krajina a její proměny. Odkaz na svět, v němž žijeme. Tyto náměty jsou významné a charakteristické pro tvorbu Haukové i Chalupeckého. Konkrétní podoba návrhu zvedá všední část parku a jejím vykrojením poukazuje na poetiku často opomíjené obyčejnosti.
Zásah je citlivý k okolí a poskytuje obyvatelům nejen památník, ale i místo pro setkání a trávení času. Navrhujeme místo, které vyzývá k zastavení a zamyšlení.
Součástí celé intervence je také revitalizace prostoru parku. Starou cestu procházející parkem navrhujeme v nové podobě předláždit a rozmístit po jejím průběhu lavičky a koše. Zároveň je podél cesty navrženo osvětlení, které v současnosti v parku chybí. Veškeré stromy v parku zůstávají zachovány.
Ve středu cesty a zároveň v těžišti celého prostoru parku je umístěna naše intervence. Jedná se o vyvýšenou kruhovou platformu s průměrem 15 m, která vyzvedává část parku. Lavičku, koš, lampu, výsek cesty, trávník a stromy. Scénu pro každodenní drama člověka a skutečnosti. Bočnice této platformy jsou navrženy z kovových plátů, do kterých jsou vepsány citáty a myšlenky z díla Jiřiny Haukové a Jindřicha Chalupeckého.
jaro
léto
podzim
zima

další projekty

Nahoru