Rodinný dům na jižní Moravě
Mezi zdmi.
V srdci moravské obce Kunovice navrhujeme novou rodinnou rezidenci. Tři domy na jedné parcele svým příběhem navazují na zdejší tradiční architekturu.
První z nich, uliční, slouží jako vstupní portál a kancelář paní domu. Je proměnlivý v čase a v budoucnu může sloužit i jako vejminek. Svou tváří nijak nenarušuje uliční frontu, naopak. Tvarem i fasádou se odkazuje k archetypu zdejších domů.
Další dva domy jsou schovány v zahradě. Pohled na ně se naskytne až po průchodu uličním domem. Intimita vhodná pro umístění rodinného bydlení je podpořená stávajícím ohraničením pozemku a jeho materialitou. Cihlovými zdmi. Domy z nich vyrůstají a benefitují z nich.
Druhý dům, rodinný, navazuje na parcelaci určující jeho tvar. Vnitřní prostory jsou vzdušné a volné. Základními elementy jsou vestavěné skříně, které kopírují linii zdi a vložený box zázemí. Velké jižní okno v obývacím pokoji je orientováno směrem na nekončící liniovou zahradu.
Třetí dům poskytuje zázemí spjaté s chodem a užitkem zahrady. Je saunou, je zázemím, je dílnou, je stavením.
Zdi jako nositelé liniovosti lánových vinohradů, zdi jako nositelé místního tvarosloví.
Místo: Kunovice, jižní Morava
Fáze: v realizaci
Rok: 2020
Uliční dům je skromný, navazuje tvaroslovím i fasádou na okolní zástavbu. Upoutají vjezdové dveře s netradičním ostěním.
Za uličním domem, v zahradě, se otevírá intimní a soukromá část obyvatel domu.
Úzký dlouhý pozemek vytváří jedinečnou atmosféru definovanou cihlovými zdmi.
Rodinný dům vyrůstá ze zdi a otevírá se směrem do zahrady. Výhled z obytného prostoru je směřován na biotop, který spoluvytváří soukromou přírodní oázu.
Třetí dům je součástí hranice, která definuje zahradu.
Interier je řešen jednoduše a citlivě, akcentuje tak výhledy do zahrady.

další projekty

Nahoru