Interaktivní expozice
České Švýcarsko
České Švýcarsko je opředeno mnoha příběhy. Krajina zrozená z moře - Krajina jako kolébka turistiky - Krajina tradice, řemesel a hledání identity. Tři pilíře utvářející naši výstavu. Vrstevnatost krajiny vyprávíme pomocí zážitku z průchodu interaktivní expozicí.
Tři pilíře výstavy navrhujeme prezentovat skrze symboly, výrazné prostory, komponovaný zážitek návštěvníka, který si České Švýcarsko zapamatuje jako magický kraj plný zajímavých příběhů a lidí. Průchod expozicí je rozdělen do několika atmosfér, které v návštěvníkovi vyvolají úžas nad prastarou krajinou, motivaci k objevení zajímavých cest v území a respekt k pracovitým a inspirativním lidem, kteří v krajině působili a působí.
Expozice využívá moderní technologie a projekce, ale také dotykové a mechanické interakce. 
Cílem nové expozice Domu Českého Švýcarska je nejen zvýšení počtu návštěvníků destinace a samotné Krásné Lípy, ale také prodloužení sezóny a nabídnutí rozcestníku návštěvníkům. Těm chceme ukázat i méně známá místa Českého Švýcarska a pomoci tak s rozprostřením turistů v území.
Navrhujeme zážitek v magické krajině plné příběhů.

Místo: Krásná Lípa
Fáze: 1. místo v architektonické soutěži, studie, prováděcí dokumentace
Rok: 2022
Zadavatel:
České Švýcarsko o.p.s., město Krásná Lípa
Spolupráce:
SIMID, kurátor
KNOW HOW solutions, audiovizuální koncept a obsah

Publikace:


axonometrie 1NP

axonometrie 1PP

Vstup a informační centrum

půdorys 1NP

půdorys 1PP

Krajina zrozená z moře
Úvodem do celé expozice je prostor inspirovaný skalním náměstím.
Typický útvar skalní věže se tak stává výrazným symbolem expozice a zároveň stavebním prvkem. Abstrahujeme věže do tří základních tvarů a utváříme z nich scénu pro úvodní imerzivní projekci.
Krajina jako kolébka turistiky
Inspirováni putováním v krajině a hledáním té správné cesty navrhujeme prostor „kolébky turistiky“ jako sérii zastávek, skrze které návštěvník hledá svou vlastní cestu. Ta je ukončena silným zážitkem v podobě vyhlídky do úchvatné krajiny.
Rozhledna
Krajina tradice, řemesel a hledání identity
Podstávkové domy rozesety v krajině, podél cest a v údolí jsou inspirací pro prostor setkání s obyvateli Českého Švýcarska. Podstávkový dům je symbolem této části expozice, zároveň je představen jako symbol spojení dvou národů.
Krajina inspirace
Krajina, ale také města a vesnice Českého Švýcarska okouzlili umělce - malíře, básníky i skladatele.
Prostor pro setkání s uměleckou inspirací navrhujeme mezi dva světy - skalní město a Krásnou Lípu, kterou návštěvníci zahlédnou z oken. Tento prostor je zároveň jednoduše upravitelný pro projekce, setkávání nebo dočasné výstavy.
Exterier
Exteriérové zásahy navrhujeme skrze body na pomyslné cestě. Navržené zásahy tvoří jeden celek designem i vztahem k vnitřní expozici a rozšiřují tak její vliv až do veřejného prostoru.

další projekty

Nahoru