Informační a turistické centrum
Zelená hora
Po cestě k cíli. Odbočit do domu, co není. Sestoupit do tmy - pod zem. Odtrhnout od kontextu.
Schovaný maják, který se opět zjeví. Koncentrovaný zážitek. 
KÁMEN - BETON - OBNAŽENÁ SKÁLA
Zázemí Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře umisťujeme v návaznosti na morfologii kopce a současnou cestní síť. Jedná se o racionální objekt, který je z důvodu nenarušení historických vztahů umístěn pod úroveň současného terénu. Objekt zázemí skrývá jeden výrazný prostor. Odbavovací sál, který může sloužit výstavám, přednáškám i jiným kulturním akcím.
Dům
Dům je vymezen prostým utilitárním obdélníkem, jehož střed protíná výseč kruhů navazujících na geometrii Zelené hory. Zřetelná symbolika se propisuje uprostřed domu v podobě odebrané hmoty, ve které je umístěn sál.
Objekt je provozně rozdělen do tří částí. Všechny části jsou propojeny rovnou chodbou, která volně přechází z exteriéru do interiéru a zpět. Chodba je nositelem scénografického zážitku.
Postupné noření do tmy a následná cesta za světlem, na jehož konci se otevírá unikátní pohled na Zelenou Horu. Následný výstup tmou, jako plynulé vynoření na horizontu, na cestě vedoucí k samotné památce.
V první části jsou situované obslužné místnosti - sklad provozně hospodářský, sklad odpadů, technická místnost, hygienické zázemí. V prostřední části je situován sál, který slouží jako variabilně využitelný prostor pro přednášky, promítání etc. Ve třetí části probíhá prodej lístků a suvenýrů, na který navazuje kancelář kastelánky s denní místností. Dimenze celého objektu jsou navrženy ekonomicky a efektivně. Dispozice nenahrávají kumulaci návštěvníků a všechny pracoviště jsou opatřeny denním světlem, přicházejícím skrze světelnou studni.
Terénní úpravy jsou navrženy s maximální možnou šetrností. Řezová figura kopíruje současný tvar terénu. Zářez směrem k Zelené hoře je pozvolna svahován tak, aby vzniklá linka nerušila pohledové osy na jedinečnou památku. Spodní část zářezu je utopena v mělké hladině, která zrcadlí kostel a nebe do hloubky dispozice. Všechny nové zásahy jsou pouze doplněním cest, které svým řešením navazují na současné štětové/vyšlapané cesty.
Místo: Žďár nad Sázavou
Fáze: soutěž
Rok: 2021
1. informačně-turistické centrum plynule navazuje na síť pěších cest okolo Zelené hory
2. budova zázemí přiléhá k cestě v podzemí, aby nenarušovala hodnotný pohled na kostel
3. racionální budova je narušena jediným výrazným prostorem - sálem s průhledem otočeným na kostel, tvarosloví prostoru vychází z kruhové typologie památky
4. celá budova informačně-turistického centra je skryta pod povrchem, krajinný ráz okolí památky zůstává nenarušen

další projekty

Nahoru