od-blokování
Dvě vrstvy. Soukromá. Veřejná. Obě přístupné, každá ale jinak. Město krátkých vzdáleností, velmi odlišných charakterů, přesto fungující v symbióze.
Ve svém návrhu se snažím využít potenciál vnitrobloků a nastínit, jak by bylo možné zasáhnout do struktury veřejného prostoru za předpokladu, že není tak zahlcen individuální automobilovou dopravou.
Nosnou myšlenkou je koncept dvou vrstev. Do vnitrobloku vkládám veřejnou funkci. Ta je pod úrovní terénu a je přímo přístupná z okolních ulic. Nad ní se nachází soukromý prostor, přístupný pouze obyvatelům okolních domů. Tímto způsobem nabízím přidanou hodnotu všem obyvatelům a negativní externality jsou minimální.
Území dělím na takzvané superbloky, které pomáhají s řešením dopravy a rovněž s uchopením symbiotického vztahu jednotlivých bloků. Mohu tak řešit organizaci dopravy, parkování a kombinovat veřejné funkce tak, že mohou těžit ze vzájemné spolupráce.
Ulice zbavené přetlaku automobilů upravuji. Na prioritě nabývají chodníky. Rozšiřuji je, přechody zůstávají pouze v případech křížení s obousměrnou ulicí. V ostatních případech má chodec přednost a auto musí překonat fyzickou překážku průběžného chodníku. Přidávám stromořadí a prostory pro parkování kol.
Vnitrobloky mají kromě krajinných a zahradnických úprav i nový komunitní rozměr. Vkládám pavilony, které umožňují setkávání sousedů nebo pořádání oslav s větším okruhem přátel. Navrhuji dětská hřiště, soukromá místa k posezení nebo plácky ke grilování. Vytvářím prostor pro růst i velikých dřevin. Zlepšuji klima vnitrobloku.
Vložené veřejné funkce se snaží o realizaci myšlenky města krátkých vzdáleností. Umenšují nutnost vlastnit a používat automobil.
Diplomní práce Jiřího Kabelky
Místo: Praha 6, Bubeneč
Rok: 2017
řešení ulice
funkce
V rámci zvoleného superbloku vkládám funkce parkovacího domu, samoobsluhy, dílen a bazénu.
Parkovací dům je základní jednotka pro každý superblok, umožňuje změny týkající se veřejného prostoru tím, že velkou část zátěže parkování z ulice odvede.
Samoobsluha a bazén jsou vybavenost, která lokalitě chybí. Cesty za těmito aktivitami (nakupování a plavání), velmi často nutí rezidenty používat automobil.
Společně s dílnami mají všechny vybrané funkce za úkol ilustrovat možnosti a potenciál vnitrobloků.
V rámci této diplomní práce jsem se rozhodl zpracovat 3 z nich. Parkovací dům, samoobsluhu a bazén.
bazén
Budík zvoní. Je šest ráno. Všichni ještě spí.
Zavírám byt, scházím dolů. Temnou ulicí. Nikoho nepotkávám.
Přes ulici vcházím. Bazén. Plavu. Nabíjím se. Očišťuji hlavu. Stěna. Stěna. Stěna. Stěna. Padesát! Zas a znova.
Spokojeně odcházím. Dnes zvládnu vše!
parking
Nekroužím, nehledám. Zajíždím a parkuji. Na vlastním místě, vždy když potřebuji. Auto čeká.
Výtahem vzhůru, vcházím do vnitrobloku. Děti si hrají. Sousedka slaví padesátiny.
Do ložnice šustí listí stromů. Ulice dýchá. Široký chodník, kavárny se zahrádkami. Všude stromy.
Objekt parkování je umístě do nejjižnějšího vnitrobloku, který přiléhá k ulici Československé armády. Má čtyři podzemní parkovací podlaží o kapacitě 300 míst, které kompenzují úbytek vzniklý při úpravách uličních prostor. Z konstrukce přímo vyrůstá řešení soukromého vnitrobloku, kde se nachází rezervovatelný pavilon komunitního centra, 2 kolárny, skladiště a velké “květníky” umožňující růst plnohodnotné zeleně. Vnitroblok je přístupný ve stejném režimu jako v současnosti, zůstává otevřený pouze skrz průchody a vstupy z jednotlivých objektů. Vložená funkce veřejného parkovacího domu nemá na režim tohoto soukromého prostoru vliv.
obchod
Autem? V rukách? Budou mít? Pěšky! A co? Určitě!
Ne příliš daleko, s veškerým komfortem. Nakupuji kousek od domu.
Teple se obléct? Však je to jedno, hned jsem zpět!
foto modelu

další projekty

nahoru