Nádraží Nymburk
Spojující loubí. Maják pro cestující.
Spojujeme nové se starým. Propojujeme několik forem regionální dopravy.
Navrhli jsme novou budovu vlakového a autobusového terminálu.
Budova terminálu vytváří nový styčný bod. Citlivě se napojuje na původní výpravní budovu - fragment, který dostává vlastní prostor. Terminál se netváří jako křídlo, ale sebevědomě zaujímá vlastní pozici, funkci i výraz.
Celkový urbanistický návrh řeší také místní automobilovou dopravu, P+R parkoviště a technologické zázemí pro celou drážní křižovatku.
Nově navržená drážní budova propojuje všechny směry pohybu cestujících. Poskytuje elegantní spojení retailu, prostoru pro čekání a napojení na nově vznikající podchod.
Převýšená část středního traktu nádraží funguje jako lucerna. Maják, který označuje novou budovu hlavního nádraží. Parter výpravní budovy
z lehkého obvodového pláště zajišťuje transparentnost, lehkost a prostupnost. Jednotná arkáda lemuje obvod budovy včetně nástupiště v pravidelném rastru.
Místo: Nymburk
Fáze: soutěž, 1. kolo
Rok: 2023

další projekty

Nahoru