Knihovna
Petra Hájka
​​​​​​​Prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc. (1940-2016) byl světoznámý český matematický logik a ředitel Ústavu informatiky Akademie věd ČR. Po profesorově smrti byla ústavu odkázána jeho rozsáhlá sbírka knih. Zadáním bylo knihy vystavit, zpřístupnit a zároveň tak uctít památku osobnosti Petra Hájka.
V obklopení knihami.
Do utilitární místnosti uvnitř dispozice budovy, kde kdysi stál sálový počítač, jsme navrhli vložený pokoj knihovny. Místnost zahalenou do knih. Vložená knihovna funguje jako introvertní pokoj, svět Petra Hájka, jeho knih, vědění.
Do okolních chodeb jsme knihovnu otevřeli velkorysými otvory a průhledy. Výraznou barevností i osvětlením knihovna přitahuje pozornost a láká k objevení. Modrá barva působí důstojně a klidně, navazuje tak na osobnost pana Hájka.
Police nesoucí knihy se propisují i do vnější strany knihovny. Do vytlačených polí tak prosakuje svět Petra Hájka skrze citáty nebo klíčové axiomy jeho matematické práce. Při průchodu kolem knihovny tak návštěvník sbírá střípky profesorova osobního i profesního života.
Místo: Ústav informatiky Akademie věd ČR
Fáze: realizace
Rok: 2021

Ocenění:
Nominace Grand Prix Architektů 2022

Publikace:
Respekt - Stavba týdne
Do utilitární místnosti po sálovém počítači vkládáme pokoj obklopený knihami Petra Hájka.
Prostor otevíráme velkorysými otvory a průhledy, skrze které září knihovna ven do okolních chodeb.
Police nesoucí knihy se propisují do vnější strany knihovny. Ven tak prosakují myšlenky profesora Hájka skrze jeho citáty i matematické axiomy.

další projekty

Nahoru