městský bytový dům
Proluka ležící na městské třídě, potenciálem pro vytvoření kompaktního bytového domu s využitelným vnitroblokem.
Městskou třídu doplňujeme o novou uliční frontu, která svým hmotovým tvaroslovím navazuje na měřítko městské struktury. Tvoříme obchodní parter, který reaguje na okolní zástavbu.
Komunitní zahrada pro obyvatele domu slouží jako platforma pro živé děje a vytváří potřebné soukromí v centru města pro umístění druhého, menšího, bytového domu.
Hmota je členitá. Navrhujeme zákoutí, balkóny a v nejvyšších patrech velké terasy. Tyto tvary rozčesávají intimitu komunitní zahrady a přenáší život do vertikál.

 
Místo: Žďár nad Sázavou
Fáze: soutěž, 2. místo
Rok: 2021
Navrhujeme obchodní parter oživující městskou třídu.​​​​​​​
Komunitní zahrada, která slouží všem obyvatelům.
Prostor pro sousedy a pro děti, prostor pro hru i odpočinek.
Velkorysé střešní terasy nejvýše posazených bytů nabízí výhledy na městské dominanty i do zeleného vnitrobloku.
pohled z ulice
pohled z vnitrobloku
půdorys 1NP
půdorys 3NP
řez příčný
pracovní model

další projekty

Nahoru