terminál Praha Východ
Kovová linie propojující území. Evropská, státní, regionální a obecní síť v těžišti křížení dopravních dějů společně s ději místního charakteru. Protiklady. Lokalita na východní straně Prahy jako dopravní uzel a vstupní brána do evropských metropolí a českých měst.
V místě koncentrace vrstvené infrastruktury navrhujeme železniční terminál Praha východ. Konceptem se pro nás stává návaznost a ukotvení lokality jako takové ve vztahu k celostátním a lokálním hodnotám. Návrh je veden ve dvou hlavních rovinách věnujících se charakteru dopravního terminálu sloužícího pro vysokorychlostní trať a podpoře místní identity v rámci spojitosti, prostupnosti a vzniku potenciálních rozvojových ploch pro přilehlé obce.
Překročení. Terminál vyrůstá ze svahu a je nositelem maxima funkcí. Jako linie, jako most kráčí přes zářezy nové železniční tratě a dálnice. Poskytuje zázemí potřebné pro dopravní obslužnost, spojuje místní lokality, uchycuje a interpretuje energii. Samotný objekt je mostem, je terminálem, je koridorem, prostředkem a identitou.
Místo: Nehvizdy
Fáze: soutěž
Rok: 2020

další projekty

Nahoru